Về quản lý quy hoạch xây dựng Căn hộ Gold Tower

công trình xây dựng Căn hộ Gold Tower thuộc dự án Căn hộ Gold Tower không phải xin giấy phép xây dựng, những công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì phải phải xin phép xây dựng. Vậy những công trình Căn hộ Gold Tower chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trong khu công nghiệp thuộc dạng phải xin giấy phép xây dựng hay miễn xin phép?
Một số Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh quy định đối với trường hợp này thì phải gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và phải được sự chấp thuận của Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh (một dạng giấy phép con) có đúng hay không? các công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xin giấy phép xây dựng. Do đó công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trong khu công nghiệp cũng không phải xin giấy phép xây dựng.
Trường hợp trên, một số Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh quy định phải gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và phải được sự chấp thuận của Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh là không đúng theo quy định. Trong khu công nghiệp, Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nhà nước. Công trình của chúng tôi chỉ phải lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời quy hoạch chi tiết 1/500 của khu đất trụ sở định xây dựng công trình mới cũng đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố phê duyệt. công trình của chúng tôi có phải xin phép xây dựng hay không? Nếu phải xin cấp phép, chúng tôi phải xin phép cơ quan nào, Sở Xây dựng hay UBND quận hay UBND phường?

Leave a Reply