Nghiệm thu hồ sơ thẩm tra Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Vậy ở dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, chủ thầu cam kết giảm 10% thì ông này mới là anh thợ xây da nâu mình trần thôi nhỉ. Về quy định giảm giá dự thầu, không có quy định nào về mức min hay max cả mà tuỳ thuộc vào Nhà thầu, miễn sao là Nhà thầu có thể chứng minh. tuy nhiên nếu giảm giá quá sâu 30% theo ND 58 và 50 % theo 85 là có thể áp dụng tăng bảo đảm thực hiện hợp đồng lên đến 30 % (quy định thông thường tối đa là 10%).
Về thực tế, nếu theo dự toán VN duyệt và đấu thầu, các Bác nào giảm được quá 10% là Gold Tower 275 Nguyễn Trãi bái phục ngay (trừ khi DT đã bị cài cắm). Cá nhân Gold Tower 275 Nguyễn Trãi nghĩ giảm ko quá 3% còn làm được và tin là làm được còn trên nó thì phải cảnh giác rất cao đối với thực hiện của Nhà thầu này.
Xu hướng hiện nay việc giảm giá là khó có thể chấp nhận được vì tốc độ tăng giá của VN vẫn rất cao và tiềm ẩn quá nhiều yếu tố rủi ro trong quá trình thực hiện. Theo quy định thì hồ sơ thiết kế sau khi thực hiện xong, để được thanh toán phải có biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế. Vậy cho mình hỏi thì hồ sơ thẩm tra hồ sơ thiết kế có cần phải có biên bản nghiệm thu hồ sơ thẩm tra không? Rất mong sự hướng dẫn của các bạn đồng nghiệp. Việc giảm giá tại hồ sơ dự thầu tại Việt Nam là chuyện bình thường, thậm chí nhiều doanh nghiệp giảm sâu nhưng vẫn lãi. Về cơ bản, mình thấy đơn giá dự toán và định mức dự toán của Bộ xây dựng nhiều đầu việc không hợp lý với thực tế thi công, thậm chí quá cao so với thực tế.Do đó nhiều doanh nghiệp có năng lực thi công và kinh nghiệm họ chào giá da đen thấp hơn rất nhiều so với đơn giá nhà nước.

Leave a Reply